WhatsApp our business consultants: +601117227604

StoreHub รับมือปิดพื้นที่เสี่ยง กทม. และเขตปริมณฑล! พร้อมเคียงข้างให้บริการลูกค้าทุกวัน ไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ!

COVID-19 StoreHub รับมือปิดพื้นที่เสี่ยง กทม. และเขตปริมณฑล! พร้อมเคียงข้างให้บริการลูกค้าทุกวัน

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 1) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อในไทยเพิ่มขึ้นมากถึง 89 ราย เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นอีก 189 ราย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 ทำให้ผู้ติดเชื้อในไทยเพิ่มเป็น 599 ราย รวมถึงมีคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ยง 26 ประเภทในกรุงเทพและเขตปริมณฑล 5 จังหวัด เป็นเวลา 22 วัน เริ่มตั้งแต่ 22 มี.ค. – 12 เม.ย. 2563 บริษัท สโตร์ฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่นิ่งนอนใจและตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าสโตร์ฮับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทางบริษัทจึงได้ประกาศมาตรการรองรับสถานการณ์โควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง […]

Hey there! Please enter your store name.

.storehubhq.com