WhatsApp our business consultants: +601117227604

5 ข้อควรคิดในการเลือกทำเลขายของให้กิจการไปได้สวย

5 เทคนิคเลือกทำเลขายของ

การเลือกทำเลเปิดร้านขายของ คือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณคิดจะเปิดร้านในประเทศไทยของเรา แน่นอนว่าเจ้าของร้านอย่างคุณต้องอยากได้ทำเลที่เรียกลูกได้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน ทำเลร้านก็ต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่แพงจนเกินไปจนต้องกระทบต่อเงินหมุนเวียนในร้าน (cashflow) อย่างไรก็ตาม การเลือกทำเลขายของนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจให้ดี เพราะคุณมีโอกาสเลือกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วการจะเปลี่ยนทำเลร้านแต่ละทีก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งยังต้องใช้เงินและเวลาในการย้ายไม่น้อย “แล้วทีนี้คุณจะเลือกทำเลขายของยังไงถึงจะปัง ?” คำตอบก็ขึ้นอยู่กับประเภทของร้านค้าและสินค้าที่คุณจะขาย เพราะหากคุณเปิดร้านขายของชำ ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายของเล่น หรือร้านค้าประเภทไหน การเลือกทำเลก็ย่อมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าจะขายสินค้าประเภทไหน ลองดู 5 ข้อควรพิจารณาในเลือกทำเลขายของต่อไปนี้ แล้วยอดขายร้านคุณจะดีแน่นอน 1. ลูกค้าคือใคร และทำไมพวกเขาเลือกซื้อสินค้าร้านคุณ ? ความรู้เรื่องสถิติประชากร (demographics) และลักษณะจิตวิทยา (psychographics) ถือว่าสำคัญมาก ๆ ในการเปิดร้านขายของและร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ เพราะนั่นจะทำให้คุณรู้ว่าลูกค้าของคุณเป็นใคร พวกเขามักจะซื้อสินค้าเมื่อไหร่ ทำไมถึงเลือกซื้อสินค้านั้น ๆ และซื้อยังไง สถิติประชากร (demographics) คืออะไร ? สถิติประชากรก็คือ คุณลักษณะของลูกค้าอย่างอายุ, เพศ, การศึกษา และรายได้ เป็นต้น ลักษณะจิตวิทยา (psychographics)?คืออะไร ? ลักษณะจิตวิทยา […]

Hey there! Please enter your store name.

.storehubhq.com