เหนือกว่าด้วยโปรโมชั่น
ที่ปรับเองได้

มีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ เพิ่มยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ผ่านโปรโมชั่นที่ปรับเองได้จาก StoreHub

เปิดใช้โปรโมชั่นของคุณเอง

เลือกโปรโมชั่นได้หลากหลายประเภทเพื่อสร้างรายได้ให้กับร้านของคุณและสามารถปรับแต่งกลไกต่างๆหลังบ้านได้

เชื่อมกันระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์

สร้างเพียงโปรโมชั่นเดียวสามารถจัดการได้ทั้งร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์

เปิดใช้โปรโมชั่นของคุณเอง

ประเภทโปรโมชั่นที่หลากหลาย

เลือกโปรโมชั่นได้ทั้งหมด 6 แบบ - ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนลดเป็นจำนวน ส่วนลดเป็นชุดเซ็ท ส่งฟรี และอื่นๆ

ปรับแต่งโปรโมชั่นได้ตามใจ

คุณเป็นคนตัดสินใจได้ว่าโปรโมชั่นของคุณจะเริ่มและจบเมื่อไหร่รวมไปถึงร้านค้าไหนที่จะร่วมใช้โปรโมชั่นนี้

กลุ่มเป้าหมาย

เลือกได้ว่าจะให้ลูกค้าคนไหนใช้โปรโมชั่น - เลือกลูกค้าทั้งหมดหรือเฉพาะกลุ่ม

การเชื่อมกันระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์

โปรโมชั่นเดียว หลายช่องทาง

สร้างเพียงโปรโมชั่นเดียวสามารถจัดการได้ทั้งร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์

ข้อมูลเชิงลึกและติดตามประสิทธิภาพ

ติดตามประสิทธิภาพโปรโมชั่นของคุณทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านระบบหลังบ้านของเรา

เปิดใช้งานระบบที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณวันนี้

Hey there! Please enter your store name.

.storehubhq.com