จริงเหรอ? จะใช้เครื่อง POS คิดเงินได้ ต้องจดทะเบียนกับสรรพากรก่อน

จริงเหรอ? จะใช้เครื่อง POS คิดเงินได้ ต้องจดทะเบียนกับสรรพากรก่อน...

Read More